PESV roce 2013 byl v těsné blízkosti bývalé celnice na hraničním přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck vybudován skanzen ochrany státní hranice, který je součástí Novohradského muzea. Vybudování skanzenu se uskutečnilo za podpory Evropské unie, z Evropského programu pro regionální rozvoj.

Základ skanzenu tvoří exponáty z bývalého soukromého pohraničního skanzenu v Borovanech, který vybudoval pan Radomil Marek se svými přáteli.

Cílem expozice je podat přehled o vývoji ochrany hranic od nejstarších dob až po vstup České republiky do schengenského prostoru EU. Větší část expozice je zaměřena na ochranu státní hranice v období tzv. studené války, kdy byl svět rozdělen na dvě nesmiřitelné politicko-hospodářské a vojenské soustavy.

Hlavními autory expozice a informačních textů jsou Václav a Ladislav Marek.

Unikátní vrstevnicový model Novohradských hor nabízí jedinečný pohled na reliéf místní krajiny. V rámci měřítka 1: 12 500 zobrazuje území o ploše přes 500 km2 a rozdílu 620 metrů mezi nejníže a nejvýše položeným místem. Model je osazen 90 diodami označující nejvýznamnější hory, obce, vodní plochy a přírodní zajímavosti, které si může návštěvník rozsvítit pomocí připojeného ovládání. Model doplňují velkoformátové fotografie po obvodu místnosti zachycující výhledy do krajiny i intimnější zákoutí Novohradských hor.

Autorem modelu, fotografií i samotného konceptu expozice je Milan Koželuh.