Každé plnohodnotné muzeum nekomunikuje s veřejností jen prostřednictvím stálých expozic, ale také pořádáním krátkodobých výstav popularizačně odborných přednášek a happeningů.

Podzimní cyklus přednášek 2015

 • ThMgr. Alois Sassmann: Rodopisné putování Novohradskem
 • Jan Bican: Pěší pluk č. 91 a jeho vstup do Velké války
 • Jan Ciglbauer: Dramatický rok 1938 na Novohradsku

Novohradské poznávání 2015

Přednáška u příležitosti 70. Výročí konce II. světové války

 • Jan Ciglbauer: Zločinné jízdní jednotky SS na Trhosvinensku a Novohradsku

Výstava Rottenhamové a Buquoyové na Červeném Hrádku

 

Podzimní cyklus přednášek 2014

 • Ing. Jitka Šáchová a Ing. Lukáš Šácha
 • Pavel Mörtl: Mizení lidských sídel na Novohradsku a Benešovsku po roce 1945
 • PhDr. Michaela Selmi Wallisová, Ph.D.: Počátky a rozrod Vítkovců – archeologický výzkum sídla Vítka z Prčice

Plakát Podzimní muzejní přednášky 2014 (PDF, 6.5 MB)

Novohradské Poznávání 2014

Plakát Novohradské Poznávání 2014 (PDF, 617 kB)

Fotogalerie z akcí

Jarní cyklus přednášek 2014

 • Milan Koželuh: Se svatými Novohradskými horami
 • PhDr. František Krejča: Osídlování novohradského pohraničí po roce 1945
 • Olga Černá: Genealogie, tvorba rodokmenu
 • PhDr. Vladislav Razím: Nové Hrady jako opevněné středověké město

Podzimní cyklus přednášek 2013

 • Mgr. Vladimír Hokr: První Buquoyové v Nových Hradech
 • Mgr. Vladimír Hokr: Střípky z novohradské historie
 • Milan Koželuh: Novohradské hory – fenomén vysídlené krajiny
 • PhDr. Martin Krummholz: Buquoyské Nové Hrady, Počátky krajinných parků v Čechách

Novohradské Poznávání 2013

Fotogalerie z akcí