Plaveni dřevaExpozice umístěná několik set metrů od koryta říčky Černé připomíná významnou etapu v dějinách změny charakteru krajiny a ekonomického růstu novohradského regionu. V roce 1774 došlo na popud majitele panství Jana Nepomuka Buquoye k prvním stavebním pracím mající za cíl dnes již nepředstavitelné splavnění Pohořského potoka a říčky Černé. Vystavené dobové nástroje, písemná i fotografická svědectví dokládají náročnost povolání tehdejších lesních dělníků i těch nejodvážnějších, jež se pak s vorovými tabulemi pouštěli po divoké vzduté vodě potoka od Baronova mostu až soutoku s řekou Malší.

Expozici naleznete v objektu bývalé pohraniční roty, která dnes funguje jako Hotel u pralesa.

Text Pavel Mörtl, koncepce Michal Jarolímek, sbírka historických předmětů Jaroslav Michal