Hlavní stálá expozice muzea mapuje vznik a vývoj města Nové Hrady a jeho nejbližšího okolí od druhé poloviny 13. století do současnosti. Vzpomenuty jsou nejvýznamnější události, osobnosti a stavby. Expozice začíná přiblížením prostředí, ve kterém byl založen strážní hrad na Vitorazské stezce. Součástí historie města a tedy i expozice jsou dva velmi významné rody Rožmberků a Buquoyů. Na některé jejich příslušníky se expozice zaměřuje samostatnými tématy. Prostor je věnován též nejvýznamnějším novohradským památkám: hradu, rezidenci na náměstí, kostelu a klášteru, zámku či hrobce. Díky spolupráci s Ústavem dějin umění můžeme obšírněji představit též novohradské parky.