Interní knihovna regionální literatury

Muzeum disponuje sbírkou více než 200 knih, letáků a map tematicky zaměřených na historii a přírodu novohradského regionu. Muzejní knihovna je primárně určena pro interní potřeby muzea a jeho badatelů. Dalším významem je budování samotné sbírky jednotlivých exemplářů. Externí badatelé a čtenáři by měli v první řadě hledat konkrétní publikaci ve veřejných knihovnách: Městské knihovně Nové Hrady a Jihočeské vědecké knihovně. Pokud neuspějí, mohou se obrátit na muzeum ohledně možností prezenční či distanční výpůjčky.

Anton Teichl

Muzeum provedlo digitalizaci všech tří stěžejních publikací novohradského archiváře a správce panství Antona Teichla (1837-1913).

Dějiny města Nové Hrady s přihlédnutím na panství novohradské

Dějiny novohradského panství

Příspěvky k dějinám města Nové Hrady

Hasičské kroniky

Muzeum spravuje soubor kronik Sboru dobrovolných hasičů Nové Hrady z období posledních dvaceti let. Členové spolku mohou do kronik nahlédnout po předchozí domluvě, případně jim bude poskytnuta digitální kopie. Ostatní mohou do kronik nahlédnout se souhlasem SDH Nové Hrady.

Diplomové práce

Novohradské muzeum se snaží monitorovat a archivovat obhájené diplomové a bakalářské práce tematicky spojené s historií Nových Hradů a Novohradska.