Hledání novohradské historie

V roce 1999 připravili členové nově vzniklé Novohradské občanské společnosti výstavu s názvem „Hledání novohradské historie“. Tu mohli návštěvníci zhlédnout v letních měsících toho roku na novohradském zámku. Tato výstava vytvořila základ databáze historických fotografií a kontaktů na pamětníky a rodáky z Nových Hradů a okolních vesnic.

Příběhy novohradských domů

V roce 2006 přišli členové Novohradské občanské společnosti s dalším projektem zaměřeným na historii města Nové Hrady. V knize Příběhy novohradských domů autoři představili historii a příběhy pamětníků vážící se k novohradským domům, památkám a ulicím.

Knihu doplnily internetové stránky www.novehradyhistorie.cz s databází dobových fotografií a ilustrací, vybranými archivními materiály.

Po stopách společné historie

Tento projekt byl realizován Městem Nové Hrady, Jihočeskou univerzitou a Böhmerwaldmuseum Wien. Jeho součástí byly stejnojmenné internetové stránky, dvě výstavy a kniha Nezapomenuté stopy.

Obnova buquoyské kulturní krajiny

Projekt Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity je realizován Ústavem dějin umění Akademie věd, v.v.i. (ÚDU) v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) MK ČR, v letech 2011–2015. Oficiálním partnerem v tomto projektu byla Novohradská občanská společnost o.s. zastoupená členy dlouhodobě působících v aktivitách Novohradského muzea.

Tento výzkumný projekt zcela zásadním způsobem rozšířil povědomí laické i odborné veřejnosti o historii Nových Hradů a hraběcího rodu Buquoyů zejména v období 19. století.