Novohradské muzeum v současnosti tvoří čtyři stálé expozice a několik doprovodných aktivit a pravidelných akcí. V objektu Kulturně-spolkového domu je to místnost s modelem Novohradských hor a expozice mapující historický vývoj města Nové Hrady. V blízkosti hraničního přechodu Nové Hrady – Phyrabruck je to Skanzen ochrany státních hranic a železné opony a v objektu bývalé roty pohraniční stráže a dnešního Hotelu U Pralesa v Černém Údolí se nachází expozice věnovaná těžbě a plavení dřeva v Novohradských horách.

Plnohodnotné muzeum ale netvoří jen expozice. Od roku 2013 muzeum pořádá podzimní cyklus popularizačních přednášek. Na jaře pak sezónní výstavy a v létě exkurze a happeningové akce spojené s historií města a okolí.

Ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem zajišťujeme prohlídky Buquoyské hrobky.

Internetové stránky Novohradského muzea vznikly na podzim 2015 a jejich obsah se bude v nadcházející době postupně doplňovat a zmnožovat.

Každé plnohodnotné muzeum nekomunikuje s veřejností jen prostřednictvím stálých expozic, ale také pořádáním krátkodobých výstav popularizačně odborných přednášek a happeningů.

Podzimní cyklus přednášek 2015

-          ThMgr. Alois Sassmann: Rodopisné putování Novohradskem

-          Jan Bican: Pěší pluk č. 91 a jeho vstup do Velké války

-          Jan Ciglbauer: Dramatický rok 1938 na Novohradsku

FOTO J. Bican, A. Sassmann

Plakát Podzimní muzejní přednášky 2015

Novohradské poznávání 2015

Plakát Novohradské poznávání 2015

FOTO Novohradské Poznávání 2015 - dodám

Přednáška u příležitosti 70. Výročí konce II. světové války

-          Jan Ciglbauer: Zločinné jízdní jednotky SS na Trhosvinensku a Novohradsku

Text o výstavě ze zpravodaje-dodám

Výstava Rottenhamové a Buquoyové na Červeném Hrádku

                Text a foto o výstavě ze zpravodaje-dodám

Podzimní cyklus přednášek 2014

-          Ing. Jitka Šáchová a Ing. Lukáš Šácha

-          Pavel Mörtl: Mizení lidských sídel na Novohradsku a Benešovsku po roce 1945

-          PhDr. Michaela Selmi Wallisová, Ph.D.: Počátky a rozrod Vítkovců – archeologický výzkum sídla Vítka z Prčice

Plakát podzimní muzejní přednášky 2014

FOTO ing. L. Šácha, P. Mortl, M.S. Wallisová

Novohradské Poznávání 2014

                Plakát Novohradské Poznávání 2014

             Foto Novohradské Poznávání 2014 na web

Jarní cyklus přednášek 2014

-          Milan Koželuh: Se svatými Novohradskými horami

-          PhDr. František Krejča: Osídlování novohradského pohraničí po roce 1945

-          Olga Černá: Genealogie, tvorba rodokmenu

-          PhDr. Vladislav Razím: Nové Hrady jako opevněné středověké město

Plakát jarní muzejní přednášky 2014

FOTO Jarní muzejní přednášky 2014

Podzimní cyklus přednášek 2013

-          Mgr. Vladimír Hokr: První Buquoyové v Nových Hradech

-          Mgr. Vladimír Hokr: Střípky z novohradské historie

-          Milan Koželuh: Novohradské hory – fenomén vysídlené krajiny

-          PhDr. Martin Krummholz: Buquoyské Nové Hrady, Počátky krajinných parků v Čechách

Plakát Podzimní muzejní přednášky 2013

FOTO Podzimní muzejní přednášky 2013

Novohradské Poznávání 2013

Plakát Novohradské poznávání 2013

FOTO Novohradské Poznávání 2013

Plaveni dřevaExpozice umístěná několik set metrů od koryta říčky Černé připomíná významnou etapu v dějinách změny charakteru krajiny a ekonomického růstu novohradského regionu. V roce 1774 došlo na popud majitele panství Jana Nepomuka Buquoye k prvním stavebním pracím mající za cíl dnes již nepředstavitelné splavnění Pohořského potoka a říčky Černé. Vystavené dobové nástroje, písemná i fotografická svědectví dokládají náročnost povolání tehdejších lesních dělníků i těch nejodvážnějších, jež se pak s vorovými tabulemi pouštěli po divoké vzduté vodě potoka od Baronova mostu až soutoku s řekou Malší.

Expozici naleznete v objektu bývalé pohraniční roty, která dnes funguje jako Hotel u pralesa.

Text Pavel Mörtl, koncepce Michal Jarolímek, sbírka historických předmětů Jaroslav Michal