Hledání novohradské historie

V roce 1999 připravili členové nově vzniklé Novohradské občanské společnosti výstavu s názvem „Hledání novohradské historie“. Tu mohli návštěvníci zhlédnout v letních měsících toho roku na novohradském zámku. Tato výstava vytvořila základ databáze historických fotografií a kontaktů na pamětníky a rodáky z Nových Hradů a okolních vesnic.

Příběhy novohradských domů

V roce 2006 přišli členové Novohradské občanské společnosti s dalším projektem zaměřeným na historii města Nové Hrady. V knize Příběhy novohradských domů autoři představili historii a příběhy pamětníků vážící se k novohradským domům, památkám a ulicím.

Knihu doplnily internetové stránky www.novehradyhistorie.cz s databází dobových fotografií a ilustrací, vybranými archivními materiály.

Po stopách společné historie

Tento projekt byl realizován Městem Nové Hrady, Jihočeskou univerzitou a Böhmerwaldmuseum Wien. Jeho součástí byly stejnojmenné internetové stránky, dvě výstavy a kniha Nezapomenuté stopy.

Obnova buquoyské kulturní krajiny

Projekt Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity je realizován Ústavem dějin umění Akademie věd, v.v.i. (ÚDU) v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) MK ČR, v letech 2011–2015. Oficiálním partnerem v tomto projektu byla Novohradská občanská společnost o.s. zastoupená členy dlouhodobě působících v aktivitách Novohradského muzea.

Tento výzkumný projekt zcela zásadním způsobem rozšířil povědomí laické i odborné veřejnosti o historii Nových Hradů a hraběcího rodu Buquoyů zejména v období 19. století.

Novohradské muzeum disponuje rozsáhlou digitální sbírkou dobových fotografií a pohlednic zachycující reálie, osoby i události Nových Hradů a Novohradska zejména z období 1890-1990.

Základ této sbírky položila výstava Hledání novohradské historie připravená tehdy nově vzniklou Novohradskou občanskou společností v roce 1999. K digitalizovaným kopiím fotografií od místních pamětníků a rodáků postupně přibývaly materiály získávané během následujících projektů zaměřených na poznávání místní historie. Součástí projektu Příběhy novohradských domů z roku 2006 byla také internetová databáze a web fotografie.novehradyhistorie.cz, na kterém byly od té doby další přírůstky publikovány. Tyto webové stránky a databáze jsou již od roku 2012 určeny na dožití a nové akvizice dosud čekaly na novou publikační platformu. Za tu byl vybrán portál Historypin.org, na který postupně přidáváme fotografie z naší téměř tisíci kusé sbírky. 

Fotografie pocházejí z různých zdrojů a vztahují se na ně několikera autorská práva. V případě, že budete chtít fotografie dále publikovat, obraťte se prosím na nás s e-mailem s konkrétními čísly fotografií nebo tématem, kterého se mají týkat. Kromě toho, že v nemálo případech disponujeme kvalitnějším rozlišením, než jaké je prezentováno na internetu, známe často doplňující nezveřejněný kontext.