Každé plnohodnotné muzeum nekomunikuje s veřejností jen prostřednictvím stálých expozic, ale také pořádáním krátkodobých výstav popularizačně odborných přednášek a happeningů.

Podzimní cyklus přednášek 2015

-          ThMgr. Alois Sassmann: Rodopisné putování Novohradskem

-          Jan Bican: Pěší pluk č. 91 a jeho vstup do Velké války

-          Jan Ciglbauer: Dramatický rok 1938 na Novohradsku

FOTO J. Bican, A. Sassmann

Plakát Podzimní muzejní přednášky 2015

Novohradské poznávání 2015

Plakát Novohradské poznávání 2015

FOTO Novohradské Poznávání 2015 - dodám

Přednáška u příležitosti 70. Výročí konce II. světové války

-          Jan Ciglbauer: Zločinné jízdní jednotky SS na Trhosvinensku a Novohradsku

Text o výstavě ze zpravodaje-dodám

Výstava Rottenhamové a Buquoyové na Červeném Hrádku

                Text a foto o výstavě ze zpravodaje-dodám

Podzimní cyklus přednášek 2014

-          Ing. Jitka Šáchová a Ing. Lukáš Šácha

-          Pavel Mörtl: Mizení lidských sídel na Novohradsku a Benešovsku po roce 1945

-          PhDr. Michaela Selmi Wallisová, Ph.D.: Počátky a rozrod Vítkovců – archeologický výzkum sídla Vítka z Prčice

Plakát podzimní muzejní přednášky 2014

FOTO ing. L. Šácha, P. Mortl, M.S. Wallisová

Novohradské Poznávání 2014

                Plakát Novohradské Poznávání 2014

             Foto Novohradské Poznávání 2014 na web

Jarní cyklus přednášek 2014

-          Milan Koželuh: Se svatými Novohradskými horami

-          PhDr. František Krejča: Osídlování novohradského pohraničí po roce 1945

-          Olga Černá: Genealogie, tvorba rodokmenu

-          PhDr. Vladislav Razím: Nové Hrady jako opevněné středověké město

Plakát jarní muzejní přednášky 2014

FOTO Jarní muzejní přednášky 2014

Podzimní cyklus přednášek 2013

-          Mgr. Vladimír Hokr: První Buquoyové v Nových Hradech

-          Mgr. Vladimír Hokr: Střípky z novohradské historie

-          Milan Koželuh: Novohradské hory – fenomén vysídlené krajiny

-          PhDr. Martin Krummholz: Buquoyské Nové Hrady, Počátky krajinných parků v Čechách

Plakát Podzimní muzejní přednášky 2013

FOTO Podzimní muzejní přednášky 2013

Novohradské Poznávání 2013

Plakát Novohradské poznávání 2013

FOTO Novohradské Poznávání 2013